Dezenfeksiyon Temizlik

STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON TALİMATI

TEMİZLİK: Mikroorganizmaların artması ve yayılmasını engellemek için, yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır.
STERİLİZASYON: Cansız maddeler üstünde bulunan mikroorganizmaların, sporlar dahil tüm formlarının, çeşitli fiziksel veya kimyasal yöntemler ile öldürülmesi işlemidir.
STERİLİZAN: Mikroorganizmaların sporlar dahil tüm şekillerini tahrip eden özel kimyasal maddelerdir.
DEZENFEKSİYON: Cansız maddeler/yüzeyler üstünde bulunan patojen mikroorganizmaların dirençli olanlar hariç yok edilmesidir.
YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKSİYON: Tüm vejetatif parazitler, virüsler ve mantar sporları ile bakteri sporlarının bir kısmının eliminasyonunu sağlamakta olan dezenfeksiyon seviyesidir. Yüksek seviyede dezenfeksiyon, sterilizasyon olarak da ifade edilebilir.
ORTA DÜZEY DEZENFEKSİYON: Tüberküloz etkenleri ve diğer vejetatif parazitler, virüs ve mantarların çoğunun inaktive edildiği dezenfeksiyon seviyesidir.
DÜŞÜK DÜZEY DEZENFEKSİYON: Tüberküloz etkenleri ve zarfsız virüslere etkisiz olan, ancak bir kısım vejetatif mikroorganizmaları inaktive edebilen dezenfeksiyon seviyesidir.
DEZENFEKTAN: Cansız maddeler 4d5240702457sekiz5sekiz0fbf195ed102b106e, bakteri endosporları  hariç  patojen mikroorganizmaların üremelerini durdurmak veya öldürmek hedefiyle kullanılan kimyasal maddelerdir.
SPOROSİD: Sporları da tahrip eden ajanlara verilen addır.
DEKONTAMİNASYON: Cansız maddelerden patojen mikroorganizmaların uzaklaştırılması işlemidir. Kontamine malzemenin temizlik, dezenfeksiyon veya sterilizasyon ile kullanıma elverişli hale getirilmesidir.
ASEPSİ: Steril ortam koşullarının korunması, enfeksiyon etkenlerinin steril dokulara girişinin önlenmesidir. Ortamın, yaraların mikroorganizmalar ile kontaminasyonunu önlemeye yönelik tüm önlemler asepsi terimiyle ifade edilir.
ANTİSEPSİ: Deri ve mukoza gibi canlı yüzeyler 4d5240702457sekiz5sekiz0fbf195ed102b106e, spor formları hariç tüm patojen mikroorganizmaların kimyasal maddeler uygulanarak yok edilmesi işlemidir.
ANTİSEPTİK: Antisepsi hedefiyle kullanılan kimyasal ajanlara verilen addır.

KULLANILMIŞ ARAÇ VE GEREÇLERİN TOPLANMASI, ÖN TEMİZLİK VE DEKONTAMİNASYONU

1.      Tek kullanımlık malzemeler kullanıldıktan sonra kullanım alanında uygun biçimde ayrıştırılıp uzaklaştırılmalıdır.
2.      Aspiratör şişeleri ve benzeri sıvı atık içeren kaplar, taşıma esnasında dökülüp saçılmayı engellemek için, kullanım alanında boşaltılmalıdır.
Steril edilecek aletler kullanımdan hemen sonra 4d5240702457sekiz5sekiz0fbf195ed102b106e kaba kirden arındırılmalıdır.
3.      Tüm bu işlemleri gerçekleştirecek personel  eldiven, maske, gözlük ve gereğine göre koruyucu önlük giymelidir.

ALETLER TEMİZLİK VE DEKONTAMİNASYON YAPILMADAN ASLA STERİL EDİLEMEZ.

YIKAMA VE STERİLİZASYONA HAZIRLIK

1.      Kullanılmış tüm aletler sterilizasyon öncesi kesinlikle yıkanmalıdır.
2.      Yıkama işlemi elde yapılabilir.
3.      Enzimatik temizleyiciler kullanıldığında, enzimin aktif olduğu sıcaklık derecesine özen gösterilmelidir..
4.      Elle yıkamada kullanılan fırçalar, yıkama tankları vb. Ekipman her kullanımdan sonra temizlenip dezenfekte edilmelidir.
5.      Yıkamadan sonra kesinlikle etkili bir durulama yapılmalı, aletler üstünde sterilizasyonu engelleyen ve daha sonra kullanım sırasında hastaya zarar verme riski olan deterjan vb. Kalıntıların kalmamasına özen gösterilmelidir.
6.      Son durulama suyu kesinlikle kireçsiz, yumuşatılmış olmalı, olanak var ise tüm yıkama işlemlerinde yumuşak su kullanılmalıdır.
7.      Yıkamada görevli personel su geçirmez koruyucu elbise ve eldiven giymeli, genel koruyucu önlemleri uygulamalıdır.
sekiz.      Çok parçalı aletler demonte edilerek yıkanmalı, yıkama sonrasında parçalar birleştirilerek fonksiyon kontrolü yapılmalıdır.
9.      Eklemli aletler açık şekilde yıkama tepsilerine yerleştirilmeli, sivri aletlerin uçlarını koruyan lastik bantları çıkartılmalıdır.
10.  Küçük parçalar birbirine bağlanarak temizlenmesi güç hale getirilmemelidir.
11.  Yıkama kaplarına çok fazla alet yerleştirilmemeli, büyük parçalar küçükleri örtecek şekilde konmamalıdır.
12.  Alet ve malzemeler kurutulmadan paketlenmemelidir.
13.   Aletlerin temiz, kuru ve çalıştığından emin olunmalıdır.
14.  Hareketli parçaları olan aletlerde yıkamadan sonra ek yerleri suda çözünen yağlarla yağlanmalıdır.
15.  Aşınma, paslanma, deformasyon ya da başka tür bir hasar görülen aletler kullanım dışı bırakılmalıdır.